• 2021-06-09

Behöver en bloggskribent för ett långsiktigt jobb

  • Frilanstyp
  • Projektets giltighetstid
  • Nivå
  • Nivå Svenska
  • Språk Arabiska Engelska

Beskrivning

Vi behöver en essäist som kan komponera 10 intressanta viktminskningsartiklar, cirka 1000 ord vardera. Författare måste förstå objektet / tillägget innan de komponerar för att upptäcka bra punkter och funktioner. Gör tidigare ledordsforskning innan du komponerar. Ha bra SEO-träning och kan slutföra den i slutet av veckan.

1. En författare bör avsluta 5 artiklar varje dag. 

2. Bryt tidsuppst vidhäftande. 

3. Avbetalningar kommer att göras vecka efter vecka. 

4. Singular Native författare eller indisk essäist / grupp. 

5. Artiklar bör vara nya, gå igenom Copyscape och bör befrias från alla syntaktiska fel. 

6. Vi betalar Rs.80 per 500 ord. Ansök bara om denna kurs är värdig för dig.


Intressanta viktminskningsartiklar, cirka 1000 ord vardera. författare måste förstå varan/tillägget innan du komponerar för att upptäck fantastiska punkter och funktioner. Gör tidigare ledordsforskning tidigare till komponera. Ha bra SEO-träning och kan slutföra den efter vecka ände.

Projekt ID3163

Skicka ditt förslag

Projektet utgånget